Normatives

Àmbit Territorial
Normativa de Competició FCSS
Reglament Disciplinari FCSS
Reglament Col·legi Català d’Àrbitres 2009
Àmbit Estatal
Normativa de Competició RFESS link RFESS
Reglament de Competició RFESS
link RFESS
BOE-A-2021-20076 (Subtàncies Prohibides)
Llistat de Substàncies Prohibides WADA-AMA link WADA-AMA
Informació sobre Autoritzacions Terapèutiques link WADA-AMA
Autoritzacoins d’ús terapeutic link RFESS
Reglament Comité Nacional d’Àrbitres 2018 link RFESS