RCP / DEA / SVB / ASI II

 

RCP   (4h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
9 JULIOL 2022
Dissabte, de 16.00h a 20.00h
29 JUNY 2022
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
DEA + SVB (Suport Vital Bàsic)   (8h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
9 JULIOL 2022
Dissabte, de 12.00h a 20.00h
29 JUNY 2022
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
ASI II (Primers Auxilis)  (50h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
JULIOL 2022
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
19 JUNY 2022
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat
 
ASI II + DEA   (58h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
JULIOL 2022
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
19 JUNY 2022
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat