Reciclatges

 

Reciclatges de Socorristes
Preu: 115€       (inclou cobertura de responsabilitat civil per 1 temporada)
Preu: 150€     (inclou cobertura de responsabilitat civil per 2 temporades)
 
INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
1 DESEMBRE 2018
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
23 NOVEMBRE 2018
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
9 FEBRER 2019
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
1 FEBRER 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
16 MARÇ 2019
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
 8 MARÇ 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
11 MAIG 2019
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
 3 MAIG 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
15 JUNY 2019
ÚLTIM DE LA TEMPORADA
Dissabte, de 10.00h a 16.30h
31 MAIG 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.

Reciclatges de DEA   (4h)

INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
1 DESEMBRE 2018
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
23 NOVEMBRE 2018
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
16 MARÇ 2019
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
 8 MARÇ 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
15 JUNY 2019
Dissabte, de 10.00h a 14.00h
31 MAIG 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.

Reciclatges de ASIN II (4h)

INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
1 DESEMBRE 2018
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
23 NOVEMBRE 2018
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
16 MARÇ 2019
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
 8 MARÇ 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
15 JUNY 2019
Dissabte, de 10.00h a 14.00h
31 MAIG 2019
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.