Reciclatges

 

 

Reciclatges de Socorristes

INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
17 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
7 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
24 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
14 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
8 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
28 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
29 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
19 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
5  JUNY 2021
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
25 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
26 JUNY 2021
ÚLTIM DE LA TEMPORADA
Dissabte, de 9.00h a 15.00h
16 JUNY 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
Reciclatges de DEA   (4h)

INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
17 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
7 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
24 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
14 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
8 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
28 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
29 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
19 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
5 JUNY 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
25 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
26 JUNY 2021
ÚLTIM DE LA TEMPORADA
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
16 JUNY 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
Reciclatges de ASIN II (4h)

INFORMACIÓ                                                                             FULL D’INSCRIPCIÓ

DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS LLOC DE REALITZACIÓ
17 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
7 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
24 ABRIL 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
14 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
8 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
28 ABRIL 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
29 MAIG 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
19 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
5 JUNY 2021
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
25 MAIG 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.
26 JUNY 2021
ÚLTIM DE LA TEMPORADA
Dissabte, de 9.00h a 13.00h
16 JUNY 2021
Instal.lacions Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llob.