Quotes

LLICÈNCIES   2020/2021
(DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2020  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2021)
Afiliació a la Federació
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a SOCORRISTES
                 – accés a la Borsa de Treball
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2020/2021)
15€
Socorristes de Piscina i Platja   (llicència federativa)
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a SOCORRISTES
                 – accés a la Borsa de Treball
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2020/2021)

                 – cobertura de RC (responsabilitat civíl)

65€
Socorristes Esportius   (llicència federativa)
– alevins / benjamins
– resta categories
– tècnics
– jutge cronometrador
– jutge auxiliar
– jutge nacional
– delegats / directius
– professorat FCSS
– profes. amb titol RFESS
– 2ª llicència
 
32€
47€
85€
20€
30€
35€
45€
60€
80€
28€
Llicència Federativa per  Clubs / Entitats / Associacions
 
250€
FORMACIÓ   2020/2021
FORMACIÓ CONTINUADA
Reciclatge de Socorrsites       (RC per 1 temporada)
6 h
115€
Reciclatge de Socorrsites       (RC per 2 temporades)
6 h
150€
  Seminaris per socorristes      (gratuït per socorristes afiliats)
3 h
50€
Reciclatge DEA
4 h
50€
Reciclatge ASIN II
4 h
50€
FORMACIÓ FEDERATIVA
Taller de prevenció en la pràctica esportiva
(requisit de la RFESS per a la pràctica esportiva a nivell nacional i internacional)

(subvencionat el 50% del taller per esportistes menors de 18 anys amb llicència federativa de la FCSS)
20 h
(10 h presencials)
100€
Curs de cronometrador en salvament i socorrisme
6 h
60€
Rescat en Aigües Obertes
6 h
100€
Rescat amb Taula de Salvament
6 h
100€
FORMACIÓ OFICIAL
DEA + SVB                    (SVB = Suport Vital Bàsic)
8 h
100€
ASIN II                           (Assistència Sanitaria Immediata Nivell 2)
50 h
225€
ASIN II + DEA
58 h
275€
CERTIFICATS – DUPLICATS
Certificat acreditatiu amb temari 30€
Duplicat de carnet, diploma o titulació
65€