Quotes

 

LLICÈNCIES   2019/2020    (DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2019  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2020)
Afiliació a la Federació
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a SOCORRISTES
                 – accés a la Borsa de Treball
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2020/2021)
15€
Llicència Federativa per Socorristes de Piscina i Platja
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a SOCORRISTES
                 – accés a la Borsa de Treball
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2020/2021)

                 – cobertura de RC (responsabilitat civíl)

65€
Llicència Federativa per Socorristes Esportius                (FULL D’INSCRIPCIÓ)
– alevins / benjamins
– resta categories
– tècnics
– jutge cronometrador
– jutge auxiliar
– jutge nacional
– delegats / directius
– professorat FCSS
– profes. amb titol RFESS
– 2ª llicència
32€
47€
85€
20€
30€
35€
45€
60€
80€
28€
Llicència Federativa per  Clubs / Entitats / Associacions
 
250€
                                       FORMACIÓ   2019/2020                   FULL D’INSCRIPCIÓ
FORMACIÓ CONTINUADA
Reciclatge de Socorrsites       (RC per 1 temporada)
6 h
115€
Reciclatge de Socorrsites       (RC per 2 temporades)
6 h
150€
Seminaris per socorristes      (gratuït per socorristes afiliats)
3 h
50€
Reciclatge DEA
4 h
50€
Reciclatge ASIN II
4 h
50€
FORMACIÓ ESPECIALITZADA
Formació Bàsica RCP
4 h
50€
Rescat en Aigües Obertes
6 h
100€
Rescat amb Taula de Salvament
6 h
100€
Taller de prevenció en la pràctica esportiva
(requisit de la RFESS per a la pràctica esportiva a nivell nacional i internacional)
20 h
(10 h presencials)
80€
FORMACIÓ OFICIAL
Curs de cronometrador en salvament i socorrisme
3 h
60€
DEA + SVB                    (SVB = Suport Vital Bàsic)
8 h
100€
ASIN II                           (Assistència Sanitaria Immediata Nivell 2)
50 h
225€
ASIN II + DEA
58 h
275€

 

CERTIFICATS – DUPLICATS
Certificat acreditatiu amb temari 30€
Duplicat de carnet, diploma o titulació
65€