Quotes

LLICÈNCIES   2022/2023
(DE L’1 D’OCTUBRE DEL 2022  AL 30 DE SETEMBRE DEL 2023)
Afiliació a la Federació
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a socorristes
                 – accés a la borsa de treball
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2022/2023)
15€
Llicència de socorrista aquàtic 1 temporada
Llicència de socorrista aquàtic 2 temporades
(instal·lacions aquàtiques i espais aquàtics naturals)
Inclou:     – assessorament laboral i esportiu a socorristes
                 – accés a la borsa de treball                                                                    (inscripció a la borsa de treball)
                 – descomptes del 20% en la formació (temporada 2022/2023)

                 – cobertura de RC (responsabilitat civil)

Aquesta temporada la llicència federativa inclou descomptes en les següents activitats culturals:

 

    
      
65€
100€
Llicències esportives
        
        
    
    
   
     
     
    
    

– alevins / benjamins
– resta categories
   
– tècnics
– delegats / directius
– clubs / entitats / assoc.
   
– jutge cronometrador
– jutge auxiliar
– jutge nacional
   
– professorat FCSS
– profes. amb titol RFESS
    
– 2ª llicència
    
37€
52€
   
88€
45€
270€
   
23€
33€
38€
    
60€
80€
    
28€
    
FORMACIÓ   2022/2023
Formació continuada
Reciclatge de socorristes       (amb pòlissa de Responsabilitat Civil pròpia)
6 h
80€
Reciclatge de socorristes       (llicència federativa per 1 temporada / inclou RC 1 temporada)
6 h
115€
Reciclatge de socorristes       (llicència federativa per 2 temporades / inclou RC 2 temporades)
6 h
150€
                 Seminaris per socorristes      (gratuït per socorristes afiliats)
3 h
50€
Reciclatge DEA
4 h
50€
Reciclatge ASIN II
4 h
50€
Formació federativa
Curs de cronometrador en salvament i socorrisme
3 h
30€
Rescat en aigües obertes
6 h
100€
Rescat amb taula de salvament
6 h
100€
Formació oficial
DEA + SVB                    (SVB = Suport Vital Bàsic)
8 h
100€
ASIN II                           (Assistència Sanitaria Immediata Nivell 2)
50 h
225€
ASIN II + DEA
58 h
275€
CERTIFICATS – DUPLICATS
Certificat acreditatiu amb temari 30€
Duplicat de carnet, diploma o titulació
65€