Normatives

ÀMBIT TERRITORIAL
Normativa de Competició FCSS
Reglament Disciplinari FCSS
Reglament Col·legi Català d’Àrbitres 2009
ÀMBIT ESTATAL 
Normativa de Competició RFESS 2019/2020
Reglament de Competició RFESS
link RFESS
BOE-A-2018-180981 (Subtàncies Prohibides) link BOE
Llistat de Substàncies Prohibides WADA-AMA link WADA-AMA
Informació sobre Autoritzacions Terapèutiques link WADA-AMA
Autoritzacoins d’ús terapeutic link RFESS
Reglament Comité Nacional d’Àrbitres 2018 link RFESS