Equip federatiu

La Federació Catalana de Salvament i Socorrisme participa des de la seva fundació en dos activitats clarament diferenciades, però complementàries, i que venen desenvolupant-se de forma paral·lela:

La humanitària, també denominada professional, a través de la informació, reciclatge i titulació dels Tècnics en Salvament Aquàtic, encarregats de la vigilància, control i actualització en els llocs destinats al bany públic.

L’esportiva, a través de la promoció y divulgació del Salvament Esportiu, tant a nivell nacional com internacional. Aquesta faceta esportiva és, amb tota seguretat, menys coneguda que la humanitària, i a la vegada menys valorada en el nostre país a l’actualitat, tot i que és ara quan a Espanya es comença a difondre i promoure aquest espectacular esport que és el Salvament Aquàtic.

Avui dia, quan les activitats aquàtiques s’han convertit en centre d’atenció esportiva i turística, però també en motiu d’accidents, aquest esport aquàtic mereix ser promocionat i ocupar el seu lloc juntament a la resta d’activitats aquàtiques, com alternativa menys clínica i monòtona, però més útil.

Fer esport i alhora preparar-se per realitzar actes humanitaris de salvament, sense lloc a dubtes, constitueix una activitat que s’hauria de tenir més en compte a l’educació i en altres àrees socials.

 

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT Sr  FREDERIC CERCÒS CORONA
VICEPRESIDENT – SECRETARI Sr  FREDERIC TORTOSA RODRÍGUEZ
TRESORER Sr  FERRAN SANTOS RUÍZ

 

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I SOCORRISME