La Federació

La Federació Catalana de Salvament i Socorrisme té l’objectiu de conscienciar a la societat de la importància de la prevenció  d’ofegaments en el medi aquàtic. A Catalunya, hi ha una mitjana de 60 morts per ofegaments no intencionats en el medi aquàtic. Aquestes alarmants xifres fan que la Federació treballi per dur a terme una conscienciació col·lectiva dels riscs que es poden donar en els diferents espais aquàtics i com gestionar-los.

La responsabilitat de la Federació és fomentar la prevenció i per fer-ho, cal adoptar un paper dinàmic per fer que la ciutadania aprengui a desenvolupar-se correctament en el medi aquàtic des d’edats molt petites. Saber nedar, saber identificar els factors de risc associats al bany i saber actuar davant d’una situació d’emergència de forma autònoma són els pilars que persegueix la Federació.

La Federació a través de les seves competències, fa de la prevenció la seva identitat, abordant-la des de diferents perspectives i amb l’objectiu de reduir el nombre d’ofegaments en el medi aquàtic.

La via de treball és mitjançant la formació acadèmica, oficial, reglada i continuada. Gràcies al conveni signat l’any 2012 amb el Departament d’Educació, s’ha integrat la formació de salvament i socorrisme en el sistema educatiu català, amb els cicles formatius, inicial, final i superior, on s’adquireixen els aprenentatges i coneixements necessaris per dur a terme les  competències professionals de salvament i socorrisme.

D’altra banda, una via més de treball en la prevenció, es fa a través  de l’entramat de clubs i associacions esportives afiliades a la Federació. A partir de l’esport, entès com una eina vehicular i transversal, s’ensenyen les habilitats necessàries a petits i grans com una mesura més de prevenció d’ofegaments del medi aquàtic.

Tot i adoptar un ferm compromís amb la prevenció, la Federació també treballa per posicionar el Salvament i Socorrisme esportiu a escala nacional i mundial amb els clubs i associacions esportives  promocionant, divulgant i regulant aquest esport.

Quan es parla del salvament i socorrisme com l’esport més humanitari, el que es pretén és mostrar que és l’únic esport que la seva pràctica capacita a la persona per salvar vides. Formació i esport van de la mà quan es parla de prevenció d’ofegaments en el medi aquàtic.

Mitjançant el projecte SalvaCat, la Federació cerca un model de gestió i coordinació d’un servei integral de salvament i socorrisme òptim per Catalunya, i així, valorar i dignificar els professionals del salvament i socorrisme.

Els 55 anys d’història de la Federació, l’avalen com a entitat referent en el territori català en ser l’única que té una visió global del salvament i socorrisme.

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENT Sr  FREDERIC TORTOSA RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENT – SECRETARI Sr  FREDERIC CERCÒS CORONA
TRESORER Sr  NESTOR RIBES LATORRE
ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE SALVAMENT I SOCORRISME