Competicions i Resultats 18-19

 

CALENDARI 2018 – 2019 SALVAMENT AQUÀTIC
DATA NOM COMPETICIÓ DATA INSCRIPCIÓ LLOC DE CELEBRACIÓ RESULTATS
06/10/2018 VIII Barcelona Rescue Festival 
03/10/2018 Barcelona
21/11/2018 III Intersalvament d’Instal·lacions Aquàtiques 18/11/2018 Barcelona
15/12/2018 1ª Jornada Copa de España infantil y cadete de piscina 30/11/2018 Guadalajara
16/12/2018 1ª Jornada Copa de España juvenil, junior y obsoluta de piscina 01/12/2018 Guadalajara
22/12/2018 1ª Jornada de Lliga Catalana 19/12/2018 Banyoles
27/01/2019 2ª Jornada de Lliga Catalana 24/01/2019 Reus
9-10/02/2019 XXXIII Campeonato de España infantil y cadete de invierno 25/01/2019 Valdemoro
1-3/03/2019 XXXIII Campeonato de España juvenil, junior y absoluta de invierno 14/02/2019 Torrevieja
31/03/2019 3ª Jornada de Lliga Catalana 28/03/2019 Esplugues
6-7/04/2019 2ª Jornada Copa de España juvenil, junior y obsoluta de piscina 23/03/2019 Valladolid
27/04/2019 2ª Jornada Copa de España infantil y cadete de piscina 12/04/2019 León
4-5/05/2019 VII Abierto Internacional / Campeonato de España de primavera
19/04/2019 Torrevieja
17/05/2019 III Intersalvament d’Espais Oberts
14/11/20189 Banyoles
19/05/2019 Ironman 70.3 Barcelona
Calella
18-19/05/2019 II Campeonato de España de primavera infantil y cadete
03/05/2019 Valladolid
1-2/06/2019 VI Campeonato de España máster
17/05/2019 Santander
15/06/2019 Campionat de Catalunya de piscina (totes categories)
12/06/2019 Reus

16/06/2019 Campionat de Catalunya de platja (totes categories)
12/06/2019 Cambrils

29-30/06/2019 VI Campeonato de España benjamín
XIV Campeonato de España alevín
14/06/2019 Santander
6-7/07/2019 XXXI Campeonato de España infantil y cadete de verano
21/06/2019 Noja
13-14/07/2019 XXXI Campeonato de España juvenil y junior de verano 28/06/2019 Zarauz
20/07/2019 1ª Jornada Copa de España juvenil, junior y absoluto de playa 05/07/2019 Miño
27-28/07/2019 XXXI Campeonato de España absoluto de verano 12/07/2019 La Coruña
10/08/2019 2ª Jornada Copa de España juvenil, junior y absoluto de playa
26/07/2019 Noja
31/08/2019 XXVII Campeonato de España por CCAA
16/08/2019 La Coruña
setembre Campionat d’Europa absolut i junior
Riccione (Italia)
28/09/2019 III Campeonato de España juvenil, junior y absoluto de larga distancia
13/09/2019 Valladolid
29/09/2019 III Campeonato de España máster de larga distancia
14/09/2019 Valladolid
06/10/2019 Ironman Barcelona
Calella
RESULTATS JORNADES LLIGA CATALANA    

31 de gener data límit d’entrega dels resultats de la 1ª Jornada de Liga Nacional

31 de maig data límit d’entrega dels resultats de la 2ª Jornada de Liga Nacional