RCP / DEA / SVB / ASIN II

 

RCP   (4h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
8 JUNY 2019
Disssabte, de 16.00h a 20.00h
1 JUNY 2019
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
DEA + SVB (Suport Vital Bàsic)   (8h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
2 FEBRER 2019
Disssabte, de 12.00h a 20.00h
25 GENER 2019
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
6 ABRIL 2019
Disssabte, 12.00h a 20.00h
31 MARÇ 2019
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
8 JUNY 2019
Disssabte, 12.00h a 20.00h
1 JUNY 2019
Local FCSS en C/ París, nº 67
L’Hospitalet de Llobregat
 
ASIN II (Primers Auxilis)  (50h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
ABRIL 2019
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
23 MARÇ 2019
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat
JUNY 2019
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
23 ABRIL 2019
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat
 
ASIN II + DEA   (58h)

INFORMACIÓ                                                                        FULL D’INSCRIPCIÓ
DATA I HORA
DATA LÍMIT INSCRIPCIONS
LLOC DE REALITZACIÓ
ABRIL 2019
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí
23 MARÇ 2019
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat
JUNY 2019
Dissabtes matí i tarda i Diumenges matí

23 ABRIL 2019
Instal.lacions annexes Consell Català de l’Esport.
C/ Sant Mateu, s/n Esplugues de Llobregat