SALVACAT

A Catalunya no existeix un sistema integral de salvament i socorrisme, coordinat i gestionat per una mateixa entitat.

Hi ha una manca d’informació i coneixement de les necessitats reals del territori envers els serveis de vigilància aquàtica. No només això, sinó que també es desconeixen les xifres reals d’ofegaments en el medi aquàtic o les condicions que s’ofereixen en els convenis laborals.

Fruit d’això neix SalvaCat, un projecte pensat i coordinat per la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme amb el suport del Consell Català de l’Esport i treballant conjuntament amb l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), la unitat aquàtica dels mossos d’esquadra i el cens d’equipaments esportius de Catalunya (CEEC).

Seguint amb el ferm compromís de la Federació per fomentar la prevenció en el medi aquàtic, SalvaCat té l’objectiu d’analitzar la situació actual a Catalunya envers el salvament i socorrisme a partir de:

  • L’estudi i comparativa del servei de salvament i socorrisme d’altres països.
  • L’estudi de la demanda dels professionals del salvament i socorrisme.
  • Una proposta d’anàlisi dels ofegaments a Catalunya.
  • L’anàlisi de la formació actual.
  • L’anàlisi dels convenis existents.

SalvaCat, és una fotografia de la situació actual que donarà resposta als interrogants actuals a través de les diferents fases en què es divideix el projecte.

La primera fase té l’objectiu de concretar la xifra total de socorristes en actiu per temporada a Catalunya tant a platges, espais naturals i a piscines. Coneixent la xifra total de socorristes en actiu per temporada, es podrà analitzar quina és la mitjana d’anys de vida laboral dels professionals, i conseqüentment corroborar si el nombre de nous formats cada any és el correcte per atendre a la demanda. Posteriorment, es farà un estudi de l’oferta actual d’aquests professionals per saber si és la suficient i necessària per atendre a la prevenció i atenció requerida pels usuaris de platges i piscines.

La segona fase pretén fer una comparativa amb altres països pioners en el món del salvament i socorrisme. L’objectiu serà estudiar els diferents sistemes de prevenció i vigilància en el medi aquàtic per integrar i adaptar les millors pràctiques en el nostre sistema, tenint en compte l’orografia del nostre territori.

La tercera fase implementarà el control d’ofegaments en el medi aquàtic per analitzar el perfil de víctimes ofegades diferenciant entre temporada alta i baixa i també tenint en compte el nombre d’usuaris de cada espai. Això permetrà dirigir millor tant les actuacions de salvament com enfocar millor les campanyes de prevenció.

Actualment els diferents serveis de salvament i socorrisme que existeixen a Catalunya evidencien una heterogeneïtat en el servei que el fa més deficient. Per exemple, no hi ha un mateix uniforme que permeti identificar ràpidament els i les socorristes en actiu, no existeix un protocol d’actuació acordat  davant d’una emergència aquàtica, no es disposa de codis de ràdio que facilitin la comunicació i tampoc es disposa de la capacitat d’incisió en les campanyes de prevenció existents. Per tot això, des de la Federació, apostem, amb el projecte SalvaCat, per homogeneïtzar totes aquestes deficiències i així poder disposar d’un servei integral de salvament i socorrisme, aprofitant el registre del ROPEC per coordinar els professionals.